ตารางแสดงคุณสมบัติรุ่น IOMO


FTA-5000

FCA-4000

FCA-3050

FCA-2000

FCA-1500

FGA-2050

FGA-2000

FGA-1500

การสแกนที่รองรับ

ใบหน้า

6,000

6,000

3,000

1,500

500

-

-

-

นิ้วมือ

6,000

6,000

-

1,500

-

5,000

5,000

6,000

ฝ่ามือ

3,000

1,500

1,500

-

-

-

-

-

การ์ด

-

10,000

3,000

1,500

1,000

10,000

10,000

6,000

Mask detection

-

-

-

-

-

-

ตรวจจับอุณหภูมิ

-

-

-

-

-

-

-

รายละเอียด อื่น ๆ

ขนาดหน้าจอแสดงผล

5 นิ้ว

5 นิ้ว

5 นิ้ว

2.8 นิ้ว

4.3 นิ้ว

3 นิ้ว

3 นิ้ว

2.8 นิ้ว

Touch screen

-

-

-

จำนวน record ที่เครื่องสแกนสามารถเก็บได้

200,000

200,000

150,000

150,000

150,000

200,000

200,000

200,000

รองรับการทำ access control

การเชื่อมต่อ

LAN

USB

-

-

-

-

Wi-Fi

2.4 GHz

2.4 GHz
+Cellular 4G

2.4 GHz

2.4 GHz

-

-

-

รองรับการทำงานร่วมกับ empeo cloud

x
>