ตารางแสดงคุณสมบัติรุ่น IOMO


FTA-5000

FCA-4500

FCA-4000

FCA-2200

FGA-2050

FGA-1500

BC-1000

การสแกนที่รองรับ

ใบหน้า

6,000

6,000

6,000

50,000

-

-

-

นิ้วมือ

6,000

6,000

6,000

-

5,000

6,000

-

ฝ่ามือ

3,000

-

1,500

-

-

-

-

การ์ด

-

6,000

10,000

50,000

10,000

6,000

-

ประเภทการ์ด

EM Card 125Kkz

EM Card 125Kkz

EM Card 125Kkz

Mifare 1K
13.56 MHz

EM Card 125Kkz

EM Card 125Kkz

-

Mask detection

-

-

-

-

ตรวจจับอุณหภูมิ

-

-

-

-

-

-

รายละเอียด อื่น ๆ

ขนาดหน้าจอแสดงผล

5 นิ้ว

5 นิ้ว

5 นิ้ว

2.8 นิ้ว

3 นิ้ว

2.8 นิ้ว

-

Touch screen

-

-

-

จำนวน record ที่เครื่องสแกนสามารถเก็บได้

200,000

1,000,000

200,000

50,000

200,000

200,000

-

รองรับการทำ access control

Work with Access Control Box

-

การเชื่อมต่อ

LAN

-

USB

-

-

-

-

Wi-Fi

2.4 GHz

2.4 GHz, 5 GHz
+Cellular 4G

2.4 GHz
+Cellular 4G

2.4 GHz

-

-

รองรับการทำงานร่วมกับ empeo cloud

x
>